"Wonderbaar zijn Gods geheimenissen,
waarvan wij de vertolkers en uitdelers mogen zijn"

- Egbert Dekkers


Welkom op deze site, volledig gewijd aan het werk en leven van priester-kunstenaar Egbert Dekkers.


Deze site is het blijvende resultaat van de tentoonstelling over Egbert Dekkers, die in het kader van een kunstroute op 26-27 juni 2010 plaatsvond in de R.K. Kerk te Zeeland, Noord Brabant (zijn geboortedorp).


Naast de vele schilderijen, schetsen en tekeningen die Egbert Dekkers gemaakt heeft, zijn er op deze site ook zijn biografie en enkele publicaties te vinden.


Mocht u vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben, dan kunt u reageren op info@egbertdekkers.nl